Ideālais ceļs ir dzīvot harmonijā ar sevi un apkārtējo vidi.

Dažādu zināšanu un sistēmu metodes dod iespēju veikt cilvēka  dzīves un dvēseles terapiju. Tas nozīmē ļaut cilvēkam izprast sevi, kā arī palīdzet un atbalstīt!

Mums bieži ir dzīves posmi vai pagriezieni, kuros apstājamies un šķietami nezinām tālāko virzienu. Tā ir tikai šķietama sajūta, jo patiesībā ceļš jau ir iezīmēts. Tādos brīžos ir nepieciešams kāds, kurš palīdz saskatīt šo ceļu, kurš palīdz pārvarēt bailes un neziņu. Tās ir mūsu cilvēcīgās īpašibas, kas visbiežāk bremzē un apstādina mūsu virzību pa dzīves ceļu. Katram, kurš vēlas uzlabot vai mainīt savas sajūtas un dzīves kvalitāti, sniedzu palīdzību un atbalstu, izmantojot visatbilstošāko metodi vai kombinējot tās. Savā darbā izmantoju:

Baha ziedu terapiju,

Astroloģiju,

Cilvēka dizainu,

Maiju kalendāru.


Baha ziedu terapija
Baha ziedu terapija - spiest un lasīt vairāk

Vai esat padomājuši, ka dabā ir viss, kas mums vajadzīgs, lai dzīvotu laimīgu, piepildītu un harmonisku dzīvi.

Baha ziedu terapija ir dabīga augu terapija, kuru atklāja angļu homeopāts Eduards Bahs. Šajā terapijā ietilpst 38. dažādi savvaļas augi. Katrs no šiem augiem pastāsta par kādu cilvēka emocionālo stāvokli. Ar Baha ziedu terapijas palīdzību ir iespējams pārvarēt stresu, depresīvu noskaņojumu, negatīvus pārdzīvojumus, emocionālu pārslodzi u.c. stāvokļus. Tā ļauj pilnveidot savu dzīvi, uzlabot attiecības ar līdzcilvēkiem gan darbā, gan ģimenē

Šajā meistarklasē es iepazīstināšu jūs ar populārākajiem Baha ziediem. Katrs, kurš apmeklēs šo tikšanos, varēs pats izvēlēties kādu no augiem, par kura postošo un arī harmonisko emocionālo stāvokli  pastāstīšu. Būs arī iespēja izveidot savu Baha ziedu maisījumu.

 Ir jauki apzināties, ka mums tepat līdzās aug brīnišķīgi palīgi dabā.

Baha ziedu terapija
Astroloģija - spiest un lasīt vairāk

Tā ir ļoti sena un noslēpumiem pilna zinātne, kas palīdz cilvēkam rast atbildes uz nobriedušiem jautājumiem.

Mēs katrs esam personība jeb individualitāte un tieši tāpēc katram ir savs individuāls dzīves gājums, kas tiek atainots cilvēka kartē. Planētas zodiaka zīmēs, dzīves sfēru atainojums un planētu savstarpējā aspektācija veido unikālu zīmējumu.

Sevi uzskatu par astropsihologu un pie manis visbiežāk griežas ar jautājumiem par:

Personības stiprajām un vājajām pusēm.

Apskatām Dvēseles ķēdīti jeb kā planētas izvietojušās centrā un orbītās, ko tas nozīmē civēkam.

Pētam stihiju sabalansētību, kas palīdz izprast dzīves notikumu gaitu.

Karjeras un darba jautājumi.

Veselības jautājumi.

Attiecības ar partneriem.

Cilvēka dizains
Cilvēka dizains - spiest un lasīt vairāk

Cilvēka Dizains ir sistēma, kas apvieno:

Rietumu un austrumu astroloģiju;

Kabalu (ebreju misticisms);

Čakru sistēmu;

 I Ching ķīniešu heksagrammas.

Taču izpauž to savā unikālajā veidā. Piemēram, klasiskās ķīniešu heksagrammu interpretācijas nav gluži tādas pašas kā Cilvēka Dizainā, pie tam, Cilvēka Dizainā tās sauc par Vārtiem.

Cilvēka dizains

Lai izveidotu savu Cilvēka Dizaina dzimšanas karti, tāpat kā astroloģijā, ir nepieciešams zināt dzimšanas datumu, mēnesi, gadu, pilsētu, laiku.

Interesanti, ka Cilvēka Dizains aplūko mūsu absolūto potenciālu (neapzināto daļu), kas “iekodējas” 3 mēnešus pirms dzimšanas brīža. Kartē tas redzams sarkanajā kolonnā pa kreisi

Sarkanā ir “Design” kolonna, kas runā par neapzināto daļu, potenciālu;

Melnā ir “Personality” kolonna, kas runā par apzināto daļu;

Skaitļi kolonnās apzīmē heksagrammu (konkrētus Vārtus) un specifisku līniju (1-6), tā kā heksagramma sastāv no 6 līnijām, piemēram,

34.2 ir 2. līnija 34. heksagrammā;

Pie heksagrammām (Vārtiem) ir planētas astroloģiskais apzīmējums.

Cilvēka Dizina dibinātājs ir Ra Uru Hu (īstajā vārdā Alans Roberts Krakovers) – mākslinieks, producents, skolotājs. 1987. gadā viņu pārņēma neparedzēta mistiska pieredze, kas risinājās 8 diennaktis – tajā viņu uzrunāja tā dēvētā “Balss” – pārcilvēcīga inteliģence, kas nodrošināja ar nepieciešamo informāciju. 2011. gadā Ra Uru Hu devās uz Aizsauli.

Cilvēka Dizains, atšķirībā no citām sistēmām, ļauj saprast to, KĀ dzīvē pieņemt SAVUS pareizos lēmumus.

Piemēram, daudzi vēršas pie astrologiem, tarologiem, lai gūtu atbildes par iespējami labākiem lēmumiem, taču Cilvēka Dizains palīdz apzināties savu unikālo pareizo lēmumu pieņemšanas stilu, ļaujot piekļūt paša dabiskajai inteliģencei (nevis intelektam!).

Prāts, saskaņā ar Cilvēka Dizainu, aiztur šo dabisko spēju, tā kā to veido pasaulīgā līmeņa priekšstati un pieredzes. Tādējādi, nav jālūkojas nākotnē, lai pieņemtu īstos lēmumus – ir jāprot būt Sev un Tagadnē, savienojoties ar tām laiktelpas līnijām, kas ir saskaņā ar Dzīves Vislabāko Iespējamo Scenāriju.

Ir tikai apsveicami, ka cilvēki vēršas pie garīgās jomas speciālistiem pēc dievišķā padoma, taču, dienas beigās, tam ir jāmācās piekļūt pašam. Jāteic, arī astrologi un tarologi bieži vien vēršas pie savas jomas speciālistiem – Prāts spēj pārņemt ikvienu.

Cilvēka dizains (Human Design) piedāvā:

iezīmēt Jūsu pamata dotības uz kurām varat paļauties savā dzīvē;

dzīvot savu “patiesā Es” būtību;

dzīvot pēc savas autoritātes un stratēģijas;

uzzināt savu profilu;

uzzināt kāda ir tieši Tava misija šeit uz zemes.

Cilvēka dizains ļauj mums katram atklāt savu īsto potenciālu!

Īsumā par to, kā es izmantoju Cilvēka Dizainu: praksē lietoju gan Cilvēka Dizaina, gan Gēnu Atslēgu sistēmu (atsevišķs atvasinājums no Cilvēka Dizaina), apvienojot to ar I Ching heksagrammu zīlēšanu (interesanti uzmeklēt saistības starp izzīlēto un dzimšanas kartē redzamo heksagrammu jeb Vārtiem).

Sesijās ir vērtīgi ielūkoties klientu dzimšanas kartēs, palīdzot konstatēt, cik ļoti cilvēks attālinājies no sava “Dizaina”, un kā ar to atkal savienoties. Tas papildus palīdz piemeklēt savstarpējās komunikācijas veidus un vispārējos ieteikumus, kas ir dvēseliski tuvāki katrai individualitātei.

Maiju kalendārs
Maiju kalendārs - spiest un lasīt vairāk

Par kalendāru:

Maiju tauta no senlaikiem ir glabājusi zināšanas par laika straumes vadlīnijām. Tagad uz laikmetu sliekšņa tās tiek atvērtas visai cilvēcei. Maiji paši saka, ka kalendārus, kas ataino kosmiskās evolūcijas likumsakarības viņiem glabāšanā atstājuši Dievi. Zinātnieki pieņem varbūtību, ka šīs slepenās zinības ir atlantu civilizācijas mantojums. Maiju teikas un slāvu-āriešu vēdas apraksta kalendāros notikumus pirms 40 000 un vairāk gadiem. Jāpiebilst, ka zinības par laika pavedieniem saglabātas ne tikai Meksikā, mūsu senči tās ieauda Lielvārdes jostas rakstos. Maiju vecajie teic, ka kopumā Dievi iedevuši cilvēcei 18 laika pavedienus un Sakrālais saules kalendārs jeb Colkins ir svarīgākais no visiem. Vārda „Tzol-kin” burtiskais tulkojums – dienu skaits. Cilvēks, kā bioloģiska būtne ir cieši piesaistīts Colkina ritmam (260 dienas attīstās auglis mātes miesās). Cilvēka apziņas laukā 260 dienu intervāli iezīmē tādus pašus smalkās informācijas riņķus, kādus gadskārtas iezīmē koka stumbrā. Mēs katru gadu svinam savu dzimšanas dienu konkrētā gada dienā. Patiesībā gan mēs kļūstam par vienu vienību pieaugušāki tad, kad mūsu piedzimšanas diena atkārtojas Colkinā. Tajā pašā tonālā un tajā pašā laika vilnī, kurā esam dzimuši. Reizi 260 dienās mēs atgriežamies savā konstantē.

Maiju priesteri un magi savukārt izmantoja laika straumē esošo ritmiku, lai pilnībā kontrolētu un pārvaldītu šo sabiedrību. Viņus zināšanas ļāva redzēt notikumu nozīmi un virzību.

Šīs unikālās zināšanas ar laiku tika izmantotas tikai un vienīgi valdnieku un priesteru varas nostiprināšanai un manipulēšanai ar tautas masām.

Tagad šīs zināšanas atkal kalpo tiem mērķiem, kam tās tika radītas. Virza cilvēkus uz savas garīgās esības apzināšanos. Veido viņus no «būtnēm ar 20 pirkstiem» par Halač-vinik jeb «īstiem cilvēkiem». Tagad, apjaust savu garīgo būtību ir iespējas ne tikai izredzētajiem «augstākas kastas» pārstāvjiem, bet katram cilvēkam.

Kā lietot maiju kalendāru?

Nekas nav vienkāršāks par laiku. Tas plūst. Mēs tajā dzīvojam, kā zivis straumē. Mēs veidojam tajā savu subjektīvo realitāti. Veidojam to pēc ritmikas un principiem, kas ielikti laika dabā. Viens Zemes apgrieziens ap savu asi – viena zīlīte kreļļu virtenē.

Maiju 260 dienu kalendārs jeb Colkins ir unikāla laika plānošanas sistēma. Colkins palīdz, ne tikai pareizi izprast jebkuras dienas tekošo notikumu nozīmi, bet arī sinhronizēties ar laika upes tecējumu. Viss, kas dzimst, attīstās, darbojas un mirst mūsu realitātē notiek LAIKĀ. Laiks veido visu, ko vien varam apjaust. Laiks var izstiepties un sarauties. Laiks var būt tukšs un piesātināts. Zināšanas par laika dabu mums palīdzēs produktīvi izmantot katru dzīves dienu. Būt šeit un tagad – katrā savas realitātes mirklī.

Tātad plānotāja uzbūve ataino dienu secību un enerģētisko raksturu, ko pauž apkārtējā vide un kosmoss.

Dienu plānošana var kļūt par maģiski radošu procesu, kad cilvēks iemācās sintezēt dienas tonāla un laika atslēgas tematiku. Unikāla šo abu principu mijiedarbība arī veido konkrētas dienas tēmu kādā no objektīvā laika periodiem. Aktuālie tonāli ir dzimšanas dienas atslēgas – piedzimšanas skaitlis laika vilnī; trejdeviņos; materializācijas ciklā 1-63; egregoru programmā 1-91 . Caur navāliem, kurus nolasa šīs mūsu dzimšanas atslēgas jeb sakrālie skaitļi mēs izvelkam no laika līnijām personālo pieredzi

Amerikas pamatiedzīvotāju formulējumā „Dievs – Vienīgais, kas dod kustību un mēru”. Kustību izsaka skaitļi 13 un 9. Mēru – skaitlis 20. Svarīgākais ritms caur ko visi realitātes objekti evolucionē ir 260 vienības, jo 20 Vienotā Dieva aspekti (navales) izkārtojas 13 tonālu viļņos.